.

სწავლების მეთოდები ინკლუზიურ განათლებაში: ქართული ენა და ლიტერატურა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2017
3313
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ბოლო წლების მანძილზე მიმდინარე განათლების რეფორმის საფუძველზე მნიშვნელოვნად შეიცვალა წარმოდგენა სასკოლო განათლების შესახებ, აქტუალური გახდა ბავშვზე ორიენტირებული სწავლება, რაც გულისხმობს სასწავლო მიზნების, მეთოდების, სტრატეგიებისა და რესურსების მაქსიმალურ მორგებას ბავშვის შესაძლებლობებსა და ინტერესებზე.

დღეისათვის ინკლუზიური განათლების განვითარების კვალდაკვალ ბევრი ბავშვი იღებს განათლებას საჯარო სკოლებში, თუმცა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების განათლების სისტემაში სრულფასოვანი ინტეგრაცია დღემდე გამოწვევად რჩება მასწავლებლებისთვის, რადგან ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნების მიღწევა საჭიროებს მრავალფეროვან აქტივობებს, ხოლო სხვადასხვა საჭიროების მქონე მოსწავლეთათვის მასწავლებლების მხრიდან მნიშვნელოვანია სპეციფიური სასწავლო სტრატეგიების და მეთოდების გამოყენება.

Additional Information
 

პუბლიკაცია მომზადებულია გაეროს ბავშვთა ფონდის (იუნისეფი) და ვორლდ ვიჟენ საქართველოს ფინანსური  მხარდაჭერით. პუბლიკაციაში გამოხატული მოსაზრებანი სრულიად არაა აუცილებელი ასახავდეს გაეროს ბავშვთა  ფონდის და ვორლდ ვიჟენ საქართველოს ოფიციალურ თვალსაზრისს.

გზამკვლევის ავტორები:
მაია მელიქიძე
მაია ბაგრატიონი-გრუზინსკი რუსუდან ლორთქიფანიძე

ჯგუფის ხელმძღვანელი, კონსულტანტი: თამარ ისაკაძე

გზამკვლევის შექმნაზე მუშაობდნენ:
ვიქტორია მიდელაური - ვორლდ ვიჟენ საქართველო (World Vision Georgia) მაია ყუფარაძე - გაეროს ბავშვთა
ფონდი (UNICEF)

იდეის ავტორი:
ეკატერინე დგებუაძე - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ილუსტრატორი: მაია ბათუმაშვილი, მაკა ჯებირაშვილი
დიზაინერ-დამკაბადონებელი: ალიონა ელტიშევა

Specifications

 • Date of Publish: February 12, 2018
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 263
 • Views: 3313
 • Ratings: 5.0
Recommendations