.

საშუალო სკოლაში მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა (ამოცანათა კრებული)
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2021
238
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

საშუალო სკოლაში მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა
(მეთოდიკურ ამოცანათა კრებული)

წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს პედაგოგიკურ-მეთოდიკურ ამოცანათა კრებულს მათემატიკის სწავლების მეთოდიკაში.

წიგნი გამოადგებათ მათემატიკის მეთოდისტებს, საშუალო სკოლის ყველა სფეხურის მათემატიკის მასწავლებლებს და უმაღლეს სასწავლებელთა პედაგოგიური სპეციალობის როგორც ბაკალავრებს, ისე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.

 

Specifications

 • Date of Publish: January 11, 2023
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 463
 • Views: 238
 • Ratings: 5.0
Recommendations