.

საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2012
Genre: Economics
2251
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

   მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ძირითადი პრობლემები, შემუშავებულია კონკურენტუნარიანობის კონცეფცია, თანამედროვე გამოწვევების ანალიზის საფუძველზე შეფასებულია საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემო და კონკურენტუნარიანობაზე მისი ზემოქმედების მექანიზმები, გაანალიზებულია საქართველოს კონკურენტუნარიანობა საგარეო ვაჭრობაში, ეკონომიკური კრიზისის პირობებში განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია გლობალური კონკურენტუნარიანობის პრობლემებზე და სხვ.

 

Specifications

 • Date of Publish: December 24, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-17-473-5
 • Publisher: უნივერსალი
 • Cover: რბილი
 • Language: Geo
 • Pages: 205
 • Views: 2251
 • Ratings: 5.0
Recommendations