.

სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირება საქართველოში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2006
490
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ნაშრომში გაშუქებულია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ძირითადი ტენდენციები, ნაჩვენებია ამ პროცესის ზოგადი სურათი, განხილულია სამოქალაქო ინსტიტუტების თანამედროვე მდგომარეობა. წიგნი დახმარებას გაუწევს საკითხით დაინტერესებულ მკითხველს როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების შესწავლის, ისე ნაშრომში განხილული პრობლემატიკის შემდგომი კვლევის საქმეში. 

 

Specifications

Recommendations