.

სამოქალაქო საზოგადოება
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2011
623
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
3.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

სამოქალაქო საზოგადოება
(დამხმარე სახელმძღვანელო)

ნაშრომში, უცხოელ ავტორებზე დაყრდნობით, გადმოცემულია სამოქალაქო საზოგადოების სასწავლო კურსში გათვალისწინებული ძირითადი ცნებების და პრობლემების ანალიზი. ყურადღება ეთმობა სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების მიმართულებებს საქართველოში.

წიგნი დახმარებას გაუწევს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებს და საკითხით დაინტერესებულ სხვა პირებს სამოქალაქო საზოგადოების თეორიის შესწავლასა და განხილული თემატიკის შესახებ ცოდნის შემდგომი გაღრმავების საქმეში.

 

Specifications

 • Date of Publish: November 7, 2021
 • ISBN-13: 978-9941-17-446-9
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 142
 • Views: 623
 • Ratings: 3.0
Recommendations