.

საინჟინრო გეოგრაფია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2023
874
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

საინჟინრო გეოგრაფიალექციების კურსი (ნაწილი პირველი)

წინამდებარე სახელმძღვანელო - „საინჟინრო გეოგრაფია - პირველი ნაწილი“ განკუთვნილია გამოყენებითი გეოგრაფიის სამაგისტრო პროგრამიის სტუდენტების, სამეცნიერო და პედაგოგიური სფეროს წარმომადგენლების, საინჟინრო საქმიანობით დაკავებული სპეციალისტების, კონსტრუქციული ათვისებისა და დაცვის პრევენციული მეთოდების რეალური გამოყენებით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისათვის.

სახელმძღვანელოს შინაარსი შედგენილია მოქმედი სამაგისტრო პროგრამის - „გამოყენებითი გეოგრაფია“ მიხედვით და მოიცავს - ზოგად წარმოდგენებს საიჟინრო გეოგრაფიის საგნის შესახებ, მის სტრუქტურასა და განვითარების მოკლე ისტორიას, კვლევის გეოგრაფიულ და საინჟინრო მეთოდებს, გეოგრაფიის სინერგიულ ეფექტებსა და საინჟინრო-გეოგრაფიულ შეფასებებს.

კონკრეტული ხასიათის სამშენებლო ინდუსტრიის - განსაკუთრებით, ბუნების ობიექტების დაცვის საინჟინრო ხერხებისა და მეთოდების, მათი ინოვაციური მიდგომებისა და სხვათა შესახებ მასალა წიგნის მეორე ნაწილში იქნება გადმოცემული.

 

Specifications

 • Date of Publish: June 26, 2023
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 75
 • Views: 874
 • Ratings: 5.0
Recommendations