.

ქართული კულტურის ისტორია: წიგნი IV
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2019
Publisher: საარი
Genre: Culture, History, Art
1532
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ქართული კულტურის ისტორია: წიგნი IV

ისტორია ცნობიერად და არაცნობიერად წარმოქმნის კულტურის სააზროვნო სისტემას, ორიგინალურს თუ სხვაზე დამოკიდებულს, წამოსწევს სახელებსა და ასოციაციებს, ფორმებსა და იდე-ებს, რომელთა განფენის არეალი ცვალებადია. ერის ფსიქიკური პოტენციალი ვლინდება სახელმწიფოებრივ აღმშენებლობაში, ეკონომიკაში, კულტურაში. XIX საუკუნიდან, როცა რადიკალურად შეიცვალა პოლიტი-კური სიტუაცია საქართველოს ტერიტორიაზე, კულტურაშიც აღმოსავლეთს შეენაცვლა ჩრდილოეთი.

Additional Information
 

ორიენტალიზმი გაახუნა ევროპეიზმმა, რომელიც რუსულად იყო ფორმირებული. ქართული ინტელექტუალური ელიტა ჩრდილოეთის გავლით მიდიოდა დასავლეთისაკენ, რათა შეეთვისებინა კათოლიკურ-პროტესტანტულ და მასონურ-იუდაისტურ წიაღში შობილი კულტურა, იდეოლოგიურად - სოციალიზმი და მარქსიზმი, ესთეტიკურად - რომანტიზმი, მოდერნიზმი და ავანგარდიზმი, გნოსეოლოგიურად - მეცნიერების დარგები, ცივილიზაციურად - ტექნიკის მიღწევები.

Specifications

 • Date of Publish: March 16, 2020
 • ISBN-10: 978-9941-0-8488-1
 • ISBN-13: 978-9941-8-1830-1
 • Publisher: საარი
 • Language: Geo
 • Pages: 591
 • Views: 1532
 • Ratings: 5.0

Book Author(s)

Recommendations