.

ქართულ-აფხაზურ ლინგვოკულტურულ ურთიერთობათა ისტორია: წიგნი-I
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2010
Genre: Linguistics
1899
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

     წინამდებარე წიგნით იწყება საქართველოს უნივერსიტეტების სტუდენტთათვის გამიზნული დამხმარე სახელმძღვანელოთა ახალი სერიის “ქართულ-აფხაზურ ლინგვოკულტურულ ურთიერთობათა ისტორიის” გამოცემა. წიგნში შევიდა აკაკი წერეთლის კლასიკური პოემის “გამზრდელის” ქართული ტექსტი აფხაზური მხატვრული ლიტერატურის ფუძემდებლის დიმიტრი გულიასეული აფხაზური თარგმანითურთ. წიგნს ერთვის წინასიტყვაობა, აფხაზურ-ქართული და ქართულ-აფხაზური სასწავლო ლექსიკონები.
       წიგნი გამოადგებათ სტუდენტებს, ქართულ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის სამეცნიერო კვლევის დარგში მომუშავე ენათმეცნიერებს, ლიტერატურათმცოდნეებს, კულტუროლოგებს, აგრეთვე ამ საკითხებით დაინტერესებულ ფართო საზოგადოებას.

 

Specifications

Recommendations