.

ქალაქების ანთროპოგენური გარემო
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2023
897
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ქალაქების ანთროპოგენური გარემო - ლექციების კურსი (მაგისტრატურის პროგრამის სტუდენტებისათვის)

წინამდებარე სახელმძღვანელო - ქალაქების ანთროპოგენური გარემო - განკუთვნილია გამოყენებითი გეოგრაფიის სამაგისტრო პროგრამიის სტუდენტების, სამეცნიერო და პედაგოგიური სფეროს წარმომადგენლების, ქალაქებისა და დასახლებების გონივრული მართვის, ბუნებრივი გარემოს კონსტრუქციული ათვისებისა და დაცვის პრევენციული მეთოდების რეალური ათვისებით დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისათვის.

სახელმძღვანელოს შინაარსი შედგენილია მოქმედი სამაგისტრო პროგრამის - „გამოყენებითი გეოგრაფია“ მიხედვით და მოიცავს - ქალაქების გარემოს წნეხები და ნეგატიური შედეგების აღქმას, საქალაქო გარემოს წარმოქმნისა და განვითარების ისტორიას როგორც წარსულში, ისე უახლოეს ასწლეულებში, დიდი ყურადღება ექცევა ჩვენ ეპოქაში ქალაქების დაგეგმარების ტენდენციებისა და მდგრადი განვითარების პროექტების განხილვას, ურბანიზაციის ეკონომიკურ ასპექტებს, ქალაქების დარღვეული ლანდშაფტების ეკოლოგიური რესტავრაციასა და გარემოს სრულყოფის პრობლემებს. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა თბილისის საქალაქო გარემოს მთავარი ეკოლოგიური საფრთხეების, სტიქიური მოვლენების მიერ თბილისის გარემოს კატასტროფების, გარემოს ჰაერის ავტოსატრანსპორტით გაბინძურების, ლანდშაფტის თანამედროვე ტრენდის ფორმირების საკითხებს, ეკოლოგიური ქალაქების დაგეგმარების პრობლემებს.

 

Specifications

 • Date of Publish: June 26, 2023
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 174
 • Views: 897
 • Ratings: 5.0
Recommendations