.

ქალაქები ფეოდალურ საქართველოში: წიგნი 2
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 1970
1721
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ნაშრომში, ავტორის მიერ შემუშავებული პერიოდიზაციის მიხედვით, შესწავლილია ადრე და განვითარებული ფეოდალური ხანის ქალაქები. გარდამავალ ხანაში დაწინაურებული პოლიტიკური ცენტრებიდან განხილულია თბილისი, უჯარმა, ჭერები, ჭერემი. „ახალქალაქობის“ დახასიათებისას კი ატენი, ახალქალაქი, არტანუჯი, დმანისი, რუსთავი. ნაშრომში დიდი ადგილი აქვს დათმობილი ქალაქებთან დაკავშირებით ისეთი საკითხების განხილვას, როგორიცაა „ქალაქების გარეგანი სახე“, „საქალაქო მეურნეობის წამყვანი დარგები“, „სასაქონლო პროდუქციის წარმოება“, „გზები“ და სხვა მრავალი.

 

Specifications

Recommendations