.

პოლიტიკური ინსტიტუტები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2011
667
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ცივილიზაციის დასაბამიდან საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება სულ უფრო ფართო და მზარდ ხასიათს ღებულობს. ჭარბი მატერიალური ფასეულობებისა და კერძო საკუთრების წარმოშობამ სოციალური დისოციაცია გამოიწვია. ამ გარემოებამ, თავის მხრივ, ხელი შეუწყო საზოგადოების სოციალურ დიფერენციაციასა და ექსპლუატაციის სხვადასხვა სახის ფორმების წარმოქმნა - ჩამოყალიბებას. საზოგადოების შიგნით გაჩნდა დაპირისპირება და კონფლიქტები. წარმოების მრავალდარგოვანმა სისტემამ ორგანიზაციულ-მმართველობითი ფუნქციის გაძლიერება მოითხოვა, რადგან საზოგადოების სოციალურ-კლასობრივმა გათიშულობამ მანამდე არსებული მართვის ფორმები მოშალა. წარმოიშვა ახალი პოლიტიკური ურთიერთობები, რომელმაც ნიადაგი მოუმზადა საზოგადოების ახალი პოლიტიკური სისტემის (პოლიტიკურ დაწესებულებათა) - სახელმწიფოსა და შემდგომ, თანდათანობით, სხვა პოლიტიკური ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას.

 

Specifications

Recommendations