.

პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2012
9880
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.8
(4 შეფასება)
Annotation
 

წიგნში, უნივერსიტეტის სტუდენტთა პედაგოგიკის სასწავლო კურსის შესაბამისად, განხილულია პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლების ყველა პრობლემა: პედაგოგიკის საგანი, მეთოდოლოგიური საფუძვლები და კვლევის მეთოდები, აღზრდის, გარემოსა და მემკვიდრეობის როლი პიროვნების ფორმირების პროცესში, სასკოლო ასაკის მოსწავლის ასაკობრივი და ინდივიდუალური თავისებურებანი, აღზრდის მიზანი და ამოცანები, განა- თლების სისტემა.

ამასთან, წიგნში მოცემულია პედაგოგიკის ზოგადი საფუძვლების შესახებ მოძღვრების ჩამოყალიბების მოკლე ისტორია.

წიგნი განკუთვნილია ძირითად სახელმძღვანელოდ სტუდენტებისა და მასწავლებლებისათვის.

 

Specifications

Recommendations