.

ორგანულ ნაერთთა რეაქციების კინეტიკა და რეაქციისუნარიანობა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2022
284
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ორგანულ ნაერთთა რეაქციების კინეტიკა და რეაქციისუნარიანობა (ლექციების კურსი)

აქ განხილულია ნაერთთა რეაქციისუნარიანობის თეორიული საფუძვლები. კერძოდ, განხილულია ქიმიური კინეტიკის მნიშვნელოვანი ცნებები, რეაქციისუნარიანობის რაოდენობრივი მახასიათებლები: კინეტიკური მრუდები; ქიმიური რეაქციების სიჩქარე; ქიმიური რეაქციების სიჩქარის კონსტანტა; ქიმიური რეაქციის რიგის განსაზღვრის მეთოდები; რეაქციის სიჩქარის მუდმივას ტემპერატურული დამოკიდებულება; არენიუსის განტოლება; ორმაგ დაჯახებათა თეორია; გააქტივებული კომპლექსის თეორია; ქიმიური რეაქციების პოტენციალური ენერგიების ზედაპირი. სარექციო ცენტრებს შორის კულონური ურთიერთქმედება, როგორც რეაქციისუნარიანობის განმსაზღვრელი ფაქტორები, ელექტრონული სიმკვრივის განაწილება მოლეკულებში; ჩამნაცვლებლების ეფექტები, გამხსნელი გავლენა რეაქციისუნარიანობაზე.

ლექციების კურსი განკუთვნილია ქიმიის და მომიჯნავე სპეციალობის როგორც დოქტურანტურია, ასევე ყველა საფეხური სტუდენტებისათვის

 

Specifications

 • Date of Publish: July 18, 2022
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 101
 • Views: 284
 • Ratings: 5.0
Recommendations