.

ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების მოდელირება და ავტომატიზაცია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2016
Genre: Business
2083
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

     განიხილება კორპორაციულ ორგანიზაციებში ბიზნეს-პროცესების ფორმალიზაციის, მოთხოვნილებათა განსაზღვრის, ობიექტ-ორიენტირებული ანალიზისა და დაპროექტების ეტაპების ამოცანების გადაწყვეტა, პროგრამისტ-დეველოპერებისთვის ტექ-ნიკური და საპროექტო დავალებების მომზადება, ტესტირებისა და დანერგვის პროცედურების ავტომატიზაციით დამკვეთ ორგანიზა-ციაში. ყოველი ამოცანა განიხილება IT-სერვისის სახით და ემსახურება ორგანიზაციის ბიზნესმიზნების შესრულების მხარ-დაჭერას. მონოგრაფია ორიენტირებულია ორგანიზაციული მართვის ბიზნესპროცესების ავტომატიზაციის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველზე, აგრეთვე მართვის საინფორმაციო სისტემების სპეციალობის მაღალი კურსის ბაკალავრიატის სტუდენტებსა და მაგისტრანტ-დოქტორანტებზე.

 

 

Specifications

 • Date of Publish: March 14, 2016
 • ISBN-13: 978-9941-8259-7
 • UDC: 4.5
 • Publisher: თბილისი
 • Cover: რბილი
 • Language: Geo
 • Pages: 204
 • Views: 2083
 • Ratings: 5.0
Recommendations