.

ომი და შეიარაღება იბერია-კოლხეთში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2013
3247
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

     წიგნში ძველი საქართველოს ანტიკური პერიოდის სამხედრო-პოლიტიკური ისტორიის საკითხები, წერილობითი წყაროებისა და არქეოლოგიური მონაცემების საფუძველზე, სამეცნიერო-პოპულარული ენით არის გადმოცემული. თვალსაჩინოებისათვის მოცემულია ჩანახატ-რეკონსტრუქციები. წიგნი განკუთვნილია არა მხოლოდ საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისათვის, არამედ ახალ, საინტერესო ინფორმაციას მიაწვდის სამხედრო სასწავლებლების კურსანტებსა და შეიარაღებული ძალების მეომრებს.

WAR AND ARMAMENT IN IBERIA-COLCHIS (GEORGIA)

The present book considers the military history of ancient Georgia. Particularly, it’s based on written and archaeological sources, which convey B.C. 5th – A.D. 5th centuries Georgian military, political and armament history. In this book there are artistic reconstructions from written sources and archaeological data.


 

Published for Centre of Archaeology of Georgian National Museum. Address: 14, D. Uznadze str. Tbillisi, 0102, GEORGIA.

 

Specifications

Recommendations