.

მსოფლიო რელიგიები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2012
4903
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(4 შეფასება)
Annotation
 

დავით თინიკაშვილისა და ზურაბ ჯაშის ნაშრომში – „მსოფლიო რელიგიები“ – საუბარია იუდაიზმის, ქრისტიანობის, ისლამის, ბუდიზმის, ინდუიზმისა და სხვა რელიგიების შესახებ.

სიტყვა „რელიგია“ მომდინარეობს წინაქრისტიანული ხანი­დან, მაგრამ ადრეული პერიოდიდანვე იქცა ქრისტიანული ენის ნაწილად. ტრადიციულად რელიგიას განსაზღვრავენ, როგორც რწმენას ზებუნებრივის მიმართ. თუმცა არსებობს მეორე მიდგომაც, რომ­ლის მიხედვითაც რელიგია ეს არის შეხედულებებისა და ქმედე­ბების ნებისმიერი სისტემა, დამახასიათებელი ადამიანის ამა თუ იმ ჯგუფისათვის, რომელიც ადამიანისთვის ერთგვარ ორიენტირ­სა თუ თაყვანისცემისა და მსახურების ობიექტს შეიძლება წარ­მოადგენდეს.

რელიგია არის რწმენა ზებუნებრივის მიმართ. მაგრამ ყველა ამგვარ რწმენასაც არ შეიძლება ეწოდოს რელიგია, რადგან რელიგია უნდა ეფუძნებოდეს სულიერი ცხოვ­რების უმაღლეს ჭეშმარიტებას, სამართლიანობასა და ჰუმანურო­ბას.

 

Specifications

Recommendations