.

მომხმარებელთა ქცევა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2012
1689
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

მომხმარებელთან მუშაობა – ანალიზი, პროგნოზი და მისი ქცევა არის მარკეტინგის სფეროში დასაქმებული თითოეული სპეციალისტის პროფესიული საქმიანობის ყოველდღიური შემადგენელი. საბაზრო ეკონომიკის განვითარების და კონკურენციის გაძლიერების პირობებში მომხმარებელთან მუშაობა ხდება სულ უფრო აქტუალური საბაზრო ურთიერთობის თითოეული მონაწილისთვის, რომელთაც პირდაპირ ან საშუამავლო არხებით გამოაქვთ თავისი პროდუქტი მომხმარებელთა სამსჯავროზე.

 

Specifications

 • Date of Publish: May 30, 2018
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 169
 • Views: 1689
 • Ratings: 5.0
Recommendations