.

მათმატიკა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
1381
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

მათემატიკა VIII-IX კლასი

წინამდებარე დიდაქტიკური მასალები იმისთვისაა განკუთვნილი, რომ მოსწავლეებმა გაკვეთილზე მიღებული ცოდნა კიდევ უფრო გააღრმავონ და შეძლონ მასწავლებლისაგან დამოუკიდებლად აღნიშნულ საკითხებზე მუშაობა, ამასთანავე მასწავლებლებმა აკონტროლონ მოსწავლეების მიერ ათვისებული მასალის (ცოდნის) ხარისხი.

სასურველია, რომ წიგნის თითოეული ნაწილი მოსწავლის მიერ დამოუკიდებლად იქნას ამოხსნილი, მას შემდეგ რაც, გაკვეთილზე შესაბამისი მასალა სრულად იქნება გადმოცემული.

 

Specifications

 • Date of Publish: February 8, 2019
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 108
 • Views: 1381
 • Ratings: 4.0
Recommendations