.

მათემატიკური მოდელირების შესავალი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2016
4170
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

ნაშრომში განხილულია ამოცანები, რომლებიც დაკავშირებულია მალთუსის, პოპულაციის ევოლუციის პერლი-ფერხიულსტის, შიგასახეობრივი კონკურენციის ვოლტერას, პოპულაციის ევოლუციის დისკრეტულ მოდელებთან. განხილულია ასევე ყავის გაცივების, სხეულის გაცივების, ლოგიკურ, ოპტიმალური მკურნალობის, რიჩარდსონისა და ლანჩესტერის მოდელებთან დაკავშირებული ამოცანები. განკუთვნილია მათემატიკის, კომპიუტერული ტექნოლოგიების, ფიზიკის სპეციალობების საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისათვის. დაეხმარება ასევე პროფესორებს მოცემულ დისციპლინაში პრაქტიკული და სასემინარო მეცადინეობების ჩასატარებლად.

 

Specifications

Recommendations