.

მარკეტინგის მენეჯმენტი
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2014
6172
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.3
(4 შეფასება)
Annotation
 

     „მარკეტინგის მენეჯმენტის“ სახელმძღვანელოში განხილულია ისეთი აქტუალური საკითხები როგორიცაა: მარკეტინგის მენეჯმენტის კონცეფციები; მარკეტინგული დაგეგმვა და კონტროლი; მარკეტინგული საინფორმაციო სისტემა და გარემო; მარკეტინგული კვლევები და მოთხოვნის პროგნოზირება; ფასეულობათა შექმნა და მომხმარებელთა დაკმაყოფილება; ბაზრის სეგმენტაცია და სავაჭრო მარკების პოზიცირება; მარკეტინგული კომუნიკაციების დამუშავება და მართვა; მუშაობა გლობალურ ბაზარზე და სხვ. განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, აგრეთვე მარკეტინგის მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებული მენეჯერებისა და სპეციალისტებისათვის.

 

Specifications

Recommendations