.

ისტორიული სამურზაყანოს წარსულიდან.
Resource Type: Book
Date Of Issue: 2011
3508
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

წიგნში მონოგრაფიულადაა გამოკვლეული საქართველოს ერთ-ერთი ფეოდალური სამფლობელოს — სამურზაყანოს ისტორია, მისი ჩამოყალიბებიდან ვიდრე 1840 წლამდე. მასში პირველადაა წამოწეული, ახლებურად გააზრებული და დაზუსტებული საკვლევ პრობლემასთან დაკავშირებული არაერთი საკვანძო საკითხი; სათანადო პირველწყაროებზე (მათ შორის სხვადასხვა არქივთსაცავებში ახლად გამოვლენილ დოკუმენტურ მასალებზე) დაყრდნობით დამაჯერებლადაა გაქარწყლებული სეპარატისტულად განწყობილ აფხაზ მკვლევართა ფალსიფიკატორული მცდელობები, გამოაცხადონ სამურზაყანო ისტორიულად აფხაზური ეთნოსის სამკვიდროდ. წიგნი განკუთვნილია როგორც სპეციალისტების, ასევე საქართველოაფხაზეთის ისტორიული წარსულით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

Additional Information
 

ვრცლად

Specifications

Recommendations