.

ინგლისური ენის ისტორია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2023
1084
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(2 შეფასება)
Annotation
 

ინგლისური ენის ისტორია (ლექციების კურსი) რიდერი

რიდერის მთავარი მიზანია სტუდენტებს გააცნოს ინგლისური ენის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის უნიშვნელოვანესი მოვლენები, მისი ევოლუციის განვითარების ეტაპები, ლექსიკური, ფონოლოგიური, გრამატიკული სისტემები, ინდოევროპული ენები, მათი კლასიფიკაცია, თანამედროვე გერმანიკული ენების ჯგუფი. ისტორიული ცნობები ძველი გერმანელების შესახებ (ძველი გერმანული ტომები და დიალექტები; ინგლისური ენის ადგილი გერმანიკული ენების ჯგუფში. ანბანი და წერილობითი ძეგლები, მთავარი ლინგვისტური და ექსტრალინვისტური ფაქტორები (ინგლისელი ხალხის ისტორიასა და ინგლისური ენის ისტორიას შორის კავშირის განხილვა) და პროცესები ინგლისური ენის ისტორიაში პერიოდების მიხედვით, რომელიც ნათლად აჩვენებს ენის განვითარების ეტაპებს..

ინგლისური ენის ლექსიკური შემადგენლობა ასახავს ინგლისელების კულტურულ და ენობრივ კონტაქტებს სხვა ხალხთან.

წინამდებარე კურსი ასევე მიზნად ისახავს სტუდენტებს გამოუმუშავოს ინგლისური ენის და ქვეყნის ისტორიული მოვლენების დაკვირების და დაკავშირების უნარ-ჩვევები, ძველი, საშუალო და ადრეული ინგლისურის წერილობითი ძეგლების გაცნობას და შესწავლას, რომელიც სტუდენტებს ტექსტებზე დამოუკიდებელი მუშაობის საშუალებას აძლევს.

 

Specifications

Book Author(s)

Recommendations