.

გლოტალიზაციის ნიშანი ქართველურ ენებში აკუსტიკური და ფუნქციონალური თვალსაზრისით
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2011
1894
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.5
(2 შეფასება)
Annotation
 

გლოტალიზაციის ნიშანი ქართველურ ენებში აკუსტიკური და ფუნქციონალური თვალსაზრისით

ნამრომში წარმოდგენილია შოთა რესთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში შესრელებული სამეშაოს შედეგები. პროექტის ამოცანა იყო ქართველურ ენათა გლოტალიზებული თანხმოვნების ფონეტიკური ბუნებისა და ფუნქციონირების სპეციფიკის დადგენა როგორც ერთმანეთთან: ისე კავკასიის სხვა ენებთან მიმართებით. გლოტალიზაცია რთული ფონეტიკერი ნიშანია და მისი მაbასიათებლები საკმაოდ მრავალფეროვანია მსოფლიოს ენებში. ნაშრომში დადგენილია ქართველურ გლოტალიზებულთა ტიპეპი აკუსტიკური თვალსაზრისით და ნაჩვენებია; როგორ აისახება გლოტალიზაციის სახესხვაობები მათ ფუნქციონირებაში - დისტრიბუციულ და სტატისტიკურ მახასიათებლებში.

 

Specifications

 • Date of Publish: July 25, 2016
 • ISBN-13: 978-994117-351-6
 • UDC: 809.463.1-087 გ-198
 • Publisher: უნივერსალი
 • Cover: რბილი
 • Language: Geo
 • Pages: 289
 • Views: 1894
 • Ratings: 4.5
Recommendations