.

გენდერის საკითხები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2009
Genre: Sociology
2861
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.8
(4 შეფასება)
Annotation
 

წინამდებარე მონოგრაფია ეხება სოციოლოგიის შედარებით ახალ მიმართულებას, როგორიც არის ,,გენდერი”. ნაშრომი მოიცავს მნიშვნელოვან საკითხებს და გარკვეულწილად ასახავს იმ პრობლემატიკას, რომელსაც მოიცავს თვით სიტყვა ,,გენდერი”. ამ პრობლემის ზოგად და ფართო ასპექტში კვლევას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ძნელია ამ მასკულინურ სამყაროში ქალის ადგილისა და ფუნქციის განსაზღვრა. ნაშრომი საინტერესო იქნება ,,გენდერის” პრობლემით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: July 30, 2015
 • ISBN-13: 978-9941-0-1852-7
 • UDC: 316. 346.2 - 055.2 L - 81
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 89
 • Views: 2861
 • Ratings: 4.8
Recommendations