.

განათლების სოციოლოგია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2019
1504
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

განათლების სოციოლოგია

სალექციო კურსი

ნაშრომში განხილულია განათლების სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები, განათლების, როგორც სოციალური ინსტიტუტის წარმოშობის, ფუნქციონირებისა და განვითარების პრობლემები, განათლების სოციოლოგიის ძირითადი მიმართულებები, განათლების შესწავლის სოციოლოგიური მეთოდები. ქცენტი გაკეთებულია განათლების ინსტიტუტის სოციალიზაციის ფუნქციაზე, განათლების როლზე პიროვნების სოციალიზაციის პროცესში. დიდი ყურადღება ეთმობა უმაღლესი განათლების თანამედროვე მდგომარეობას მსოფლიო გლობალიზაციის პირობებში, უთანაწორობის საკითხებს განათლების სფეროში, კვლევის მეთოდებს განათლებაში, ახალ საგანმანათლებლო პარადიგმებს, ზრდასრულთა და უწყვეტი განათლების საკითხებს.

წიგნი დახმარებას გაუწევს განათლებისა და სოციალურ-პოლიტიკური ფაკულტეტის სტუდენტებს, განათლების სოციოლოგიის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველს.

 

Specifications

 • Date of Publish: January 8, 2019
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 182
 • Views: 1504
 • Ratings: 5.0
Recommendations