.

განათლების ფსიქოლოგიის საკითხები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2013
7271
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
4.9
(7 შეფასება)
Annotation
 

პედაგოგიკა და პედაგოგიური (განათლების) ფსიქოლოგია, სკოლაში ფსიქოლოგიის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი, სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახური, საზოგადოების მზარდი მოთხოვნები განათლებისადმი, რას შეისწავლის განათლების ფსიქოლოგია, პოლიტიკური მიმდინარეობა განათლებაში, სწავლის თავისუფლება ჰუმანისტურ ფსიქოლოგიაში, აღზრდის საკითხები ჰუმანისტურ ფსიქოლოგიაში, კონცეფცია, თვითშეფასება, იდენტურობა, განათლების ჰუმანისტური ექსპერტიზის პერსპექტივები, სწავლა-აღზრდა და ფსიქიკური ჯანმრთელობა.

 

Specifications

Recommendations