.

ფიზიკური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება MATLAB-ის გამოყენებით
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2020
568
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ფიზიკური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება MATLAB-ის გამოყენებით

ნაშრომი წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს ფიზიკის სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრებისა და დოქტორანტებისათვის ფიზიკური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების შესასწავლად პროგრამული პაკეტის MATLAB-ის გამოყენებით.

Additional Information
 

მოცემული ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ზოგადად ფიზიკური პროცესების კომპიუტერული მოდელირების ასპექტების განხილვა პროგრამული პაკეტის MATLAB-ის გამოყენებით. ნაშრომში განხილულია პროგრამული პაკეტი MATLAB-ის ელემენტები, მისი ფუნქციები და ბრძანებები, მათი გამოყენების მაგალითები და შესაძლებლობები; დიფერენციალური განტოლებები, რომელთა საშუალებითაც ძირითადად აღიწერება გარდამავალი ფიზიკური პროცესები; მოცემულია ამ განტოლებების კლასიფიკაცია და მათი ამოხსნის მეთოდები; რიცხვითი ინტეგრირება და ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებების და კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებების ამოხსნა MATLAB-ის გამოყენებით; ექსპერიმენტული მონაცემების დამუშავება და ფუნქციათა ინტერპოლაციის ამოცანები.

Specifications

 • Date of Publish: October 8, 2020
 • ISBN-13: 978-9941-26-670-6
 • Publisher: უნივერსალი
 • Language: Geo
 • Pages: 253
 • Views: 568
 • Ratings: 5.0

Book Author(s)

Recommendations