.

ფინანსური ინჟინერია
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2013
723
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

ფინანსური ინჟინერია: ლექციების კურსი

ნაშრომში თანმიმდევრულად არის ჩამოყალიბებული ახალი ფინანსური დისციპლინა-ფინანსური ინჟინერია. ტრადიციულ საკითხებთან ერთად, რომლებიც ნებისმიერი ფინანსური თეორიის შესწავლის საგანს შეადგენენ, მასში ფინანსური პროდუქტების ბაზარზე უახლესი სიახლები და ფინანსური ბაზრების განვითარების მოსალოდნელი ტენდენციებია განხილული.

Additional Information
 

წიგნი იმ მკითხველებზეა განკუთვნილი, რომლებსაც ფინანსურ ინჟინერიასთან დაკავშირებით საკმაოდ წინწაწეული კურსის შესწავლის სურვილი გააჩნიათ. თავის მხრივ, ფინანსური ბაზრის სპეციალისტებსაც, ფინანსური თეორიის მრავალი საკთიხების გაცნობით, საკუთარი თვალთახედვის გაფართოებაც შეუძლიათ. ფინანსური ბაზრის სწრაფი განვითარება ჩვენს ქვეყანაში ფინანსურ ბაზარზე მუშაობაში დაინტერესებული მკითხველებისათვის აღნიშნულ სახელმძღვანელოს განსაკუთრებულად საჭიროდ ხდის, რამდენადაც იგი ფინანსური ინჟინერიის მიერ ფინანსური ბაზრების მონაწილეებზე მისაწოდებელი მრავალფეროვანი შესაძლებლობების დემონსტრირების შესაძლებლობას იძლევა.

მეცნიერ-რედაქტორი: სრ. პროფ. ანტონ ინგოროყვა

რეცენზენტები:

სრ. პროფ. ზურაბ ჩხაიძე
ასოც. პროფ. ნანა შონია
ასოც. პროფ. ვალერი მოსიაშვილი
ასოც. პროფ. ვლადიმერ ასათიანი

Specifications

Book Author(s)

Recommendations