.

ეტიუდები აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორიიდან
Resource Type: Book
Date Of Issue: 2013
4982
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(3 შეფასება)
Annotation
 

კრებულში წარმოდგენილ სტატიებში, სათანადო პირველწყაროებსა (მათ შორის სხვადასხვა არქივთსაცავებში ახლად გამოვლენილ დოკუმენტურ მასალებზე, მემუარებზე) და თანამედროვე ისტორიოგრაფიის უახლესი მიღწევებზე დაყრდნობით, შესწავლილია აღმოსავლეთის ქვეყნების (ძირითადად: ოსმალეთი/თურქეთი, კორეა, ავღანეთი, ისრაელი, ეგვიპტე) ისტორიის რიგი მნიშვნელოვანი საკითხებისა. წიგნი განკუთვნილია როგორც სპეციალისტების, ასევე აზიისა და აფრიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: July 24, 2015
 • UDC: 94(-11) K-325
 • Publisher: მერიდიანი
 • Language: Geo
 • Pages: 147
 • Views: 4982
 • Ratings: 5.0
Recommendations