.

ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2008
6205
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
4.5
(4 შეფასება)
Annotation
 

  წინამდებარე სახელმძღვანელოში შესწავლილი და გაანალიზებულია თანამედროვე ბიზნესის უმნიშვნელოვანესი თეორიული და პრაქტიკული პრობლემები–საქმიანი ურთიერთობების ფორმები, ბიზნესის გარემო, მისი ეთიკური და სოციალური პასუხისმგებლობა, საერთაშორისო ბიზნესის საფუძვლები, ბიზნეისის მართვის პრობლემები, ადამიანური ურთიერთობები ბიზნესში, ბიზნეს–მარკეტინგის საფუძვლები, საფინანსო და საგადასახადო სისტემების როლი ბიზნესში, ფასიანი ქაღალდების ბაზარი და საფონდო ბირჟა, რისკების მართვა და სადაზღვეო ბიზნესის საფუძვლები და სხვა.

 

Specifications

 • Date of Publish: February 28, 2016
 • ISBN-13: 9998-552-6-9
 • Publisher: თბილისი
 • Cover: მაგარი
 • Language: Geo
 • Pages: 366
 • Views: 6205
 • Ratings: 4.5
Recommendations