.

ავტოტრანსპორტის საერთაშორისო ლიზინგში საქართველოს ჩართულობის არსებული მდგომარეობის გამოკვლევა და პერსპექტივის განსაზღვრა
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 2018
576
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

მონოგრაფიაში „ავტოტრანსპორტის საერთაშორისო ლიზინგში საქართველოს ჩართულობის არსებული მდგომარეობის გამოკვლევა და პერსპექტივის განსაზღვრა" გამოკვლეული ა ავტოლიზინგის საერთაშორისო მდგომარეობა, მისი განვითარებ ის ტრენდი, ლიზინგური გარიგებები, ლიზინგმოთხოვნადი საქონელი, სალიზინგო კომპანიები, მათი ორგანიზება-ფუნქციონირების წესი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა ლიზინგის მოცულობები, საქარ თველოს ჩართულობა ავტოტრანსპორტის საერთაშორისო ლიზინგში და სხვა.

ნაშრომი გამიზნულია როგორც ამ სფეროს მკვლევარებისთვის, საჯარო მოხელეებისთვის, კომპანიების მფლობელებისთვის, აგრეთვე სტუდენტებისთვის.

 

Specifications

 • Date of Publish: December 24, 2018
 • ISBN-13: 978-9941-9581-8-2
 • Publisher: თბილისი
 • Language: Geo
 • Pages: 134
 • Views: 576
 • Ratings: 5.0
Recommendations