.

1917 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში
Resource Type: E-Book
Date Of Issue: 1960
2298
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
5.0
(1 შეფასება)
Annotation
 

უაღრესად საინტერესოა ექვთიმე თაყაიშვილის მეცნიერული მემკვიდრობის ერთი მნიშვნელოვანი მხარე – არქეოლოგიური მოგზაურობანი, რომელთაც ექ. თაყაიშვილი აწყობდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ექსკურსიების (როგორც თავად ექვთიმე უწოდებდა ამგვარ ღონისძიებებს) მიზანი მრავალმხრივი იყო: არქეოლოგიურ და ეთნოგრაფიულ ნივთთა შეგროვება, ისტორიულ ძეგლთა შესწავლა – ანაზომების, გეგმა–ჭრილებისა და ჩანახატების გაკეთება, ფრესკების ასლების გადმოღება, ეპიგრაფიკული მასალის შეგროვება, ძეგლთა ფოტოგრაფირება, ეკლესია–მონასტრებში დაცული ნივთების აღწერა და ადგილზე შესწავლა, ხოლო სადაც შესაძლებელი იყო, მათი შეძენა და მუზეუმებში დაბინავება...

 Археологическая экспедиция 1917 года в Южные провинции Грузии

 

Specifications

 • Date of Publish: June 28, 2016
 • Publisher: თბილისი
 • Cover: რბილი
 • Language: Geo
 • Pages: 151
 • Views: 2298
 • Ratings: 5.0
Recommendations