.

კინემატიკა

კინემატიკა

როინ ბერია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
შესავალი MATLAB დაპროგრამებაში

შესავალი MATLAB დაპროგრამებაში

კონსტანტინე ნინიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
მარკეტინგული კვლევა

მარკეტინგული კვლევა

დევი შონია

გიორგი ბერულავა

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
გენდერის საკითხები

გენდერის საკითხები

ნესტან ლომაია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ახალი რეალიზმი

ახალი რეალიზმი

ლელა მირცხულავა

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
პოსტმოდერნიზმი

პოსტმოდერნიზმი

ლელა მირცხულავა

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Основные аспекты идентности абхазов, живущих в Аджарии

Основные аспекты идентности абхазов, живущих в Аджарии

Теймураз Гванцеладзе

Тамар Гитолендиа

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
რეკომენდაციები