.

წიგნის წაკითხვა შესაძლებელია მხოლოდ ბიბლიოთეკაში