.

ზოგადი გეომორფოლოგია

ზოგადი გეომორფოლოგია

შოთა ცხოვრებაშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ზოგადი ჰისტოლოგია

ზოგადი ჰისტოლოგია

ქეთევან დოლიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ზოგადი გეოლოგია

ზოგადი გეოლოგია

მერაბ გონგაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ზოგადი კლიმატოლოგია

ზოგადი კლიმატოლოგია

მერაბ გონგაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ზოგადი მეტეოროლოგია

ზოგადი მეტეოროლოგია

მერაბ გონგაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star