.

აფხაზეთის (საქართველო) ისტორიის საკითხები

აფხაზეთის (საქართველო) ისტორიის საკითხები

ჯემალ გამახარია

ლია ახალაძე

დაზმირ ჯოჯუა

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აფხაზეთი

აფხაზეთი

ჯემალ გამახარია

თეიმურაზ გვანცელაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა: ტომი-I

აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა: ტომი-I

მ. ბარამიძე

ლ. წითლანაძე

ნ. დოლიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა: ტომი-II

აფხაზეთის უძველესი მატერიალური კულტურა: ტომი-II

მ. ბარამიძე

ლ. წითლანაძე

ნ. დოლიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აფხაზთა ეთნოლოგია

აფხაზთა ეთნოლოგია

სალომე ბახია-ოქრუაშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აფხაზები და აფხაზეთი

აფხაზები და აფხაზეთი

მარიამ ლორთქიფანიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აფხაზები აჭარაში

აფხაზები აჭარაში

რამაზ სურმანიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star