.

გავიგოთ პოლიტიკა

გავიგოთ პოლიტიკა

თომას მაგშტადტი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ქართლის ცხოვრება

ქართლის ცხოვრება

სარედაქციო კოლეგია

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ძველი ისტორიის ნარკვევები

ძველი ისტორიის ნარკვევები

ლევან გორდეზიანი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ისტორია

ისტორია

თუკიდიდე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ისტორია

ისტორია

ჰეროდოტე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Meskhetians: Homeward Bound...

Meskhetians: Homeward Bound...

Tom Trier

George Tarkhan-Mouravi

Forrest Kilimnik

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star