.

პატენტმცოდნეობა

პატენტმცოდნეობა

ბორის სალარიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
პოლიტიკური სოციოლოგია

პოლიტიკური სოციოლოგია

ამირან ბერძენიშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
პედაგოგიკა

პედაგოგიკა

გულნაზი ხუხუა

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
პროექტების მენეჯმენტი

პროექტების მენეჯმენტი

გიორგი შიხაშვილი

მარინა გედევენიშვილი

კახაბერ რუსიძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
პოლიტიკური კულტურა

პოლიტიკური კულტურა

გურამ აბესაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
პოსტმოდერნიზმი

პოსტმოდერნიზმი

ლელა მირცხულავა

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
რეკომენდაციები