.

დიალექტიკა

დიალექტიკა

იოანე დამასკელი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ფსიქოლოგია ქართულ ფოლკლორში

ფსიქოლოგია ქართულ ფოლკლორში

როზა გაფრინდაშვილი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აღსარებანი

აღსარებანი

ნეტარი ავგუსტინე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
არეოპაგიტიკა

არეოპაგიტიკა

მიხეილ მახარაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Political Psychology

Political Psychology

დევიდ ჰიუტონი

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
აგრესია

აგრესია

კონსტანტინე ჭიჭინაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია

ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია

სარედაქციო კოლეგია

მიხეილ მახარაძე

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
რეკომენდაციები